EUROIMAGES Ortak Yapım Desteği için son başvuru tarihi 20 Nisan 2021

EURIMAGES, en az 70 dakika uzunluğundaki kurmaca, animasyon ve belgesel filmlere destek veriyor. Üye devletler arasında yapım ortaklığını desteklemeyi amaçlayan Euroimages, teşvik veya filmin gelirine göre geri ödenen kredi desteği veriyor.  Bugüne kadar 2163 Avrupa ortak yapıma toplam 623 milyon Euro destek vermiş olan fona son başvuru tarihi 20 Nisan 2021.


Başvuru Koşulları:

  • Başvuracak filmlerin iki farklı üye devletten yapım ortaklığı içermesi gerekiyor.
  • Çok uluslu yapımlarda çoğunluk olan devletin toplam yapımın %70’ini aşmaması, azınlık olan ülkelerin de %10’dan az olmaması gerekiyor.
  • İki ortaklı yapımlarda ise çoğunluk olan yapımcının toplam yapım bütçesinin %80’i aşmaması, azınlık olanın ise %20’den az olmaması gerekiyor. Ancak filmin toplam yapım bütçesi 5 milyon Euro’nun üzerindeyse, bu oran %90’a varabilir.
  • Filmin, Fon’un kültürel hedefleriyle uyum içerisinde olması gerekmekte.
  • Değerlendirme aşamasında Euroimages’İn kendine ait bir puan sistemi bulunmakta. Buna göre uzun metrajlı kurmaca filmlerin 167/21, animasyon filmlerinin de 15/23 puan alması gerekiyor.
  • Belgesel filmlerin ise belirlenen puanların en az yarısını almasını gerekiyor.
  • Euroimages geçen sene 100 filme toplam 22 091 700 Euro’luk destek verdi. Bunlardan 72 tanesi uzun metrajlı film (17 368 700 Euro), 24’ü belgesel (3 103 000 Euro) ve 4’ü de animasyon filmiydi (1 620 000 Euro).

Başvurular https://www.coe.int/en/web/eurimages adresinden yapılabilir.